(84-28) 38553120 / 38531879
(84-28) 38549170

Dây Sắt 38.0 x 10.0 x 2.7 mm

Tên sản phẩm : Dây Sắt 38.0 x 10.0 x 2.7 mm
Mã hàng : 321
Danh mục : Khoen Dây
Chất liệu : Sắt
Kích thước : 38.0 x 10.0 x 2.7 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm