(84-28) 38553120 / 38531879
(84-28) 38549170

Dây Sắt Chữ D 22.5 x 16.5 x 3.5 mm

Tên sản phẩm : Dây Sắt Chữ D 22.5 x 16.5 x 3.5 mm
Mã hàng : 326
Danh mục : Khoen Dây
Chất liệu : Sắt
Kích thước : 22.5 x 16.5 x 3.5 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm