(84-28) 38553120 / 38531879
(84-28) 38549170

Dây Sắt Chữ D 18.0 x 16.0 x 2.5 mm

Tên sản phẩm : Dây Sắt Chữ D 18.0 x 16.0 x 2.5 mm
Mã hàng : 330
Danh mục : Khoen Dây
Chất liệu : Sắt
Kích thước : 18.0 x 16.0 x 2.5 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm