(84-28) 38553120 / 38531879

Cosse đồng 24.5 x 5.5 x 3.5 mm

Tên sản phẩm : Cosse đồng 24.5 x 5.5 x 3.5 mm
Mã hàng : BC2455535
Danh mục : Phụ Kiện Khác
Chất liệu : Đồng
Kích thước : 24.5 x 5.5 x 3.5 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm
  • Phụ kiện đấu nối cáp điện.

  • Sử dụng đồng nguyên chất, cho độ dẫn điện tốt.