(84-28) 38553120 / 38531879
(84-28) 38549170

Cosse đồng 24.5 x 5.5 x 3.5 mm

Tên sản phẩm : Cosse đồng 24.5 x 5.5 x 3.5 mm
Mã hàng : BCS2455535
Danh mục : Phụ Kiện Khác
Chất liệu : Đồng
Kích thước : 24.5 x 5.5 x 3.5 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm
  • Phụ kiện đấu nối cáp điện.