(84-28) 38553120 / 38531879
(84-28) 38549170

Khung Túi Vải

Tên sản phẩm : Khung Túi Vải
Mã hàng : 523
Danh mục : Phụ Kiện Khác
Chất liệu : Sắt
Kích thước : 380 x 280 mm, 308 x 273 mm, 245 x 170 mm
   In               Chia sẻ
 
Mô tả Sản phẩm
  • Khung định hình cho túi vải.